Οборудване

ОБОРУДВАНЕ НА СКЛАДОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Eurocargo Logistics Group разполага с цялото необходимо съвременно оборудване, за да може да обслужва нуждите на всеки свой клиент. Развиваме се непрекъснато, като внедряваме нова, съвременна техника.

СИСТЕМА С ПАЛЕТОМЕСТА
 • Система за складиране тип Back-to-Back
 • Стелажи за тежки товари (1 – 1,5 тона на палетомясто)
 • Максимална височина на поставяне на палет до 8 метра
 • Общ капацитет над 20 000 палетоместа
 • Сертифицирани съоръжения
 • Противоземетръсен проект за конкретната конструкция и нейния монтаж

 

ХИДРАВЛИЧНИ ВГРАДЕНИ НИВОИЗРАВНИТЕЛНИ РАМПИ ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ
 • 1-вата метална секция представлява основната опорна конструкция, стабилно свързана със статичните части на сградата
 • 2-рата метална секция представлява най-голямата част от основния мост, подвижна е, и е свързана шарнирно с неподвижната секция
 • 3-та метална секция е спомагателна секция към основния мост, подвижна е, и е свързана шарнирно с голямата подвижна секция на моста
 • Конструкцията е здрава и може да пренася товари по-големи от 6 тона (за динамични товари) и 10 тона (за статични товари).
 • Задвижването на подвижните части се извършва с хидравлични цилиндри с еднопосочно действие и с възможност за стопиране на конструкцията на всяка позиция.
 • Височината на конструкцията е 60 см и може да се движи надолу 40 см и нагоре 60 см, от нулевата точка на покой.
МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

Можете да поискате вашата оферта безплатно тук