Превози на Балканите

БЪЛГАРИЯ | РУМЪНИЯ

Солун е известен като „Врата на Балканите”. Географското местоположение на града му предоставя изключително силни предимства за неговото превръщане във възел на вериги за доставки.

Нашите съоръжения предлагат специална секция със затворен склад за транзитни товари, както и за товари, който остават извън склад за много кратко време (short-stay / easy access points). Нашият персонал ще се погрижи за безопасното получаване, складиране и повторно товарене на вашите стоки върху превозно средство, в изключително кратки срокове и на благоприятни цени.

Eurocargo Logistics Group, поради нуждата си от развитие в нови страни, през 2006 г. реши да разшири своята дейност и в съседна България, свързвайки по този начин Гърция с балканските пътища. Днес, Eurocargo има организирана мрежа за складиране, транспорт и разпределение в Петрич (BG) и София (BG).  Тази централна ос е благоприятна за влизане на камиони, отправени към Източна Европа.

Eurocargo Logistics Group

Попитайте ни за вашия транспорт на Балканите

Ние осигуряваме ежедневни маршрути от и до България. Работим с логистичен център в Петрич и София от 2006 година. Ние задоволяваме вашите  нужди ежедневно – от 1 палет до пълни товари.

Можете да поискате вашата оферта безплатно тук