Складове | Логистика

ЛОГИСТИКА | СКЛАДИРАНЕ

Eurocargo Logistics Group

Eurocargo Logistics Group е специализирана в предоставяне на (3PL) логистични услуги за Складиране – Дистрибуция – Управление на товари от 1991 г., когато създава първия си логистичен център в Северна Гърция, и по-конкретно в Солун.

Нашите съоръжения предоставят възможност за различни начини на складиране и управление на товари, във всички видове опаковки:
  • Палети
  • Кашони
  • Дървени каси
  • Биг бегс
  • Управление на частичен товар (групаж)
  • Контейнери
Също така, предоставяме услуги за палетизиране. Разполагаме със специална секция за складиране на извънгабаритни товари, които не могат да бъдат наредени.

БЕЗОПАСНОСТ

МЕРКИ ЗА ОХРАНА & НАБЛЮДЕНИЕ

Цялата сградна структура, както и околното пространство са покрити с електронни системи за сигурност, а също и със затворена телевизионна система за наблюдение. Детектори на движение, магнитни контакти и алармени сирени за вътрешните и външните помещения, покриват изцяло пространството на нашите сгради и съоръжения. От съществено значение е също и инсталирането на специални портали от снопове инфрачервени лъчи, които на практика създават непроницаема „стена“ от вътрешната страна на оградата на терена.
Центърът за приемане на сигнали на охранителната компания, която ни обслужва, работи 24 часа / 365 дни в годината. Той следи постоянно свързаните системи и координира действията на персонала по сигурността. Освен това, специално оборудваните патрулни коли, които патрулират по нашите помещения и съоръжения, са гаранция за безопасността на имуществото на компанията и на нейните клиенти.

СТЕЛАЖИ С ПАЛЕТОМЕСТА

С основна грижа безопасността на работниците, служителите и стоките, е изготвен противоземетръсен проект за изграждането на металните стелажи за складиране на палети. Извършени са всички предвидени проверки за деформация и подхлъзване на палетите, а също и за устойчивост – стабилност на елементите. Проектът е изготвен в съответствие с приложимите национални и европейски нормативи.
Монтажът е извършен от специализиран екип за монтаж на тежко оборудване.

РАБОТНИ ДРЕХИ И ОБОРУДВАНЕ

Персоналът, който работи или се движи в складовите помещения, е напълно снабден с подходящите работни дрехи, подходящите обувки, каски и предпазни жилетки. Използването на всичко гореспоменато в помещенията е задължително, и всяко отклонение от конкретните изисквания за облекло и лични предпазни средства, води до строга забрана за влизане.

Нуждаете ли се от помощ?

Телефонната централа на Eurocargo Logistics Group е на ваше разположение от понеделник до петък, от 08:00 до 16:00 часа.

eurocargo@outlook.com+30 210 5599 860

Поискайте оферта

Можете да поискате вашата оферта безплатно тук