ADR

Важна информация за „ADR“

 • Опасна стокаКато опасни стоки, в общия случай, се считат стоки, които са опасни за здравето и безопасността на хората, намиращи се на работното място, в близост до работното място и в околните помещения.
 • Страни по спогодбатаПо-голямата част от европейските държави са подписали и приели спогодбата (48 държави са страни по спогодбата). Гърция се присъедини към ADR спогодбата на 27 май 1987 г.
 • Система "UN"През 1953 г. е създадена Експертна комисия към ООН за превоз на опасни товари. Комисията създаде първата регулаторна система, озаглавена "Предложения за транспортиране на опасни материали".

Международен транспорт на опасни товари ADR

Eurocargo Logistics Group е компания, специализирана в международен автомобилен превоз на опасни товари от и до цяла Европа.

Всички автомобили, които са собственост на компанията, са оборудвани с необходимото оборудване, определено от международното законодателство в съответствие със спогодбата ADR. Също така, всички шофьори на камиони са сертифицирани и притежават всички необходими документи, осигуряваши правото за извършване на международни и национални превози.

НЕОБХОДИМО ОБОРУДВАНЕ

 • Чанта ADR
 • Главен електрически прекъсвач
 • Специално окабеляване в превозните средства
 • Огнеупорен брезент за странично покриване
 • Специално облекло за персонала
 • Специални писмени инструкции за транспорт
КЛАСОВЕ
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
ЗЛОПОЛУКА

Класове на опасни товари
Клас 1  |  Взривни вещества и изделия
Клас 2  |  Газове
Клас 3  |  Леснозапалими течности
Клас 4.1  |  Леснозапалими твърди вещества, самореагиращи вещества, полимеризиращи вещества и твърди десенсибилизирани взривни вещества (опасност от пожар!)
Клас 4.2  |  Самозапалващи се вещества
Клас 4.3  |  Вещества, които при съприкосновение с вода отделят леснозапалими газове
Клас 5.1  |  Окисляващи вещества
Клас 5.2  |  Органични пероксиди
Клас 6.1  |  Токсични вещества
Клас 6.2  |  Инфекциозни вещества
Клас 7  |  Радиоактивни вещества
Клас 8  |  Корозивни вещества
Клас 9  |  Други опасни вещества и изделия

Необходими документи за транспорт

Документите, които трябва да бъдат налични в превозното средство (изисквани задължително от спогодбата ADR) за всяка транспортна единица, която извършва ADR транспорт, са транспортният документ, писмените инструкции относно превозваните опасни товари, сертификатът за професионално обучение на водача и удостоверението за одобрение на превозното средство (ако се изисква).

В случай на злополука

 1. Писмените инструкции, които се намират при водача, трябва да бъдат предоставени от превозвача на органите за оказване на първа помощ.
 2. Поставяме цялото основно оборудване в режим на готовност.
 3. Обаждаме се незабавно на полицията и на Националния център за спешна помощ (EKAB). (компетентните органи ще преценят точно всичко)
 4. Поставяме в режим на готовност специалните пожарогасители за ограничаване на пожара.
 5. Ако пострадалият е в безсъзнание и не диша, прилагаме изкуствено дишане, ако знаем как. Токсичните вещества могат да навлязат в човешкото тяло.
 6. Ако има много пострадали, първо искаме помощ за най-тежко пострадалия и след това обръщаме внимание и на останалите.

Формуляр за финансова оферта