Нови съоръжения

Νέες εγκαταστάσεις

За Eurocargo Logistics Group, 2019 година бе най-добрата година по отношение на нейното развитие в сектора на Логистичните центрове. Дългогодишният опит в областта на логистиката, постоянното доверие на нашите клиенти и непрекъснатото търсене на партньорства са факторите, които през май 2019 година ни тласнаха да се разширим с нови, най-съвременни съоръжения, намиращи се до Аспропиргос, област Атика, на 17-ия километър от новата магистрала Атина – Коринт. Компанията се позиционира в най-добрата част на област Атика, до магистралата Атина -Коринт в посока Атина. Намираме се до пътен възел „Аспропиргос“, поради което са възможни много директни направления към: 1) Атики одос, 2) Атина, 3) Аспропиргос, 4) Елевсина, 5) Мандра, 6) Магула, 7) Коринт. В нашите съоръжения има достатъчно свободно пространство за движение на тежкотоварни автомобили, рампи за товарене и разтоварване, санитарни помещения за шофьори на камиони, свободен достъп за вилични повдигачи и за странично товарене и разтоварване на стоки, удобен достъп до кранове за товарене и разтоварване в стопанския двор, и още много възможности, за които Ви очакваме да ни посетите, и да ги опознаете отблизо.