Развитие на нашия автомобилен парк

Η εξέλιξη του στόλου μας

Нуждите на нашата компания в транспортния сектор непрекъснато нарастват. Ето защо Eurocargo оборудва своя автомобилен парк с товарни камиони от най-новите еврокатегории EURO 5 и EURO 6. По този начин, с тези инвестиции, компанията може и успява да обслужва по-голям обем стоки, и следователно да сключва нови партньорства. През всичките години, през които компанията извършва международен и национален транспорт, тя инвестира в своя автомобилен парк, като заменя по-старите автомобили с нови, от нова технология, и увеличава техния брой. Също така, ние поставяме особен акцент и върху придобиването на по-малки камиони за дистрибуция, оборудвани задължително с хидравлична врата. Целта е винаги да има навременна доставка на стоката до клиента, без забавяне.