Специализирани проекти

Εξειδικευμένα έργα

От 2018 година си сътрудничим с една от най-големите компании в областта на климатичните инсталации. Те се внасят от европейски страни и се доставят или директно до обекта, или в Логистичния център на Eurocargo в Аспропиргос, откъдето след това се разпределят по обекти. Обратната информация, която получаваме е, че благодарение на надеждното и бързо обслужване при транспортирането, ние доставяме възложените ни товари до крайната им дестинация в добро функционално състояние, безопасно и в срок.