Εξοπλισμός

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η Eurocargo Logistics Group διαθέτει όλα τα σύγχρονα μέσα εξοπλισμού για να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε πελάτη. Εξελισσόμαστε συνέχεια με νέα σύγχρονα μηχανήματα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΛΕΤΟΘΕΣΕΩΝ
 • Σύστημα αποθήκευσης τύπου Back-to-Back
 • Ράφια βαρέως τύπου (1 – 1,5 τόνους ανά παλετοθέση)
 • Μέγιστο ύψος τοποθέτησης παλέτας έως 8 μέτρα
 • Συνολική χωρητικότητα πάνω από 20.000 παλετοθέσεις
 • Πιστοποιημένη εγκατάσταση
 • Αντισεισμική μελέτη συγκεκριμένης κατασκευής και συναρμολόγησης

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
 • Το 1ο μεταλλικό τμήμα αποτελεί τον κεντρικό σκελετό στήριξης,  σταθερά συνδεδεμένο με τα στατικά μέρη του κτιρίου
 • Το 2ο μεταλλικό τμήμα αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της κυρίως γέφυρας, είναι κινητό και συνδέεται με άρθρωση με το σταθερό τμήμα
 • Το 3ο μεταλλικό τμήμα αποτελεί το βοηθητικό τμήμα της κυρίως γέφυρας, είναι κινητό και συνδέεται με άρθρωση με το μεγάλο κινητό τμήμα της γέφυρας
 • Η κατασκευή είναι στιβαρή και έχει δυνατότητα μεταφοράς φορτίων μεγαλύτερων των 6 τόνων για δυναμικά φορτία και 10 τόνων για στατικά φορτία
 • Η κίνηση των κινητών μερών γίνεται με υδραυλικές μπουκάλες μονής ενεργείας και με δυνατότητα ακινητοποίησης της κατασκευής σε οποιαδήποτε θέση
 • Το ύψος της κατασκευής είναι 60 εκατοστά και μπορεί να κινηθεί προς τα κάτω 40 εκατοστά και προς τα πάνω 60 εκατοστά από το μηδενικό σημείο ηρεμίας
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μπορείτε να ζητήσετε τη Προσφορά σας Δωρεάν εδώ