Εξειδικευμένα έργα

Εξειδικευμένα έργα

Από το 2018 συνεργαζόμαστε με μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο κλάδο των κλιματιστικών μονάδων. Εισάγονται από χώρες της Ευρώπης και παραδίδονται είτε απευθείας σε έργα , είτε στο Logistic Center Ασπροπύργου της Eurocargo και από εκεί γίνεται η διανομή τους. Τα μηνύματα που εισπράττουμε είναι ότι λόγο αξιοπιστίας και ταχείας εξυπηρέτησης στη μεταφορά , παραδίδουμε τα έργα που μας αναθέτονται άρτια και με ασφάλεια στο τελικό προορισμό τους.
Μερικά από τα έργα που διεκπεραιώσαμε είναι τα εξής:
1. Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αττική. (2019)
2. Αντικατάσταση κλιματιστικών μονάδων στην Εθνική Πινακοθήκη Ελλάδος στην Αττική. (2019)
3. Νέος Βασικός εξοπλισμός κλιματιστικών μονάδων στο νέο αεροδρόμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. (2020) και πολλά άλλα…