Η εξέλιξη του στόλου μας

Η εξέλιξη του στόλου μας

Oι ανάγκες της εταιρείας στο κλάδο των μεταφορών μεγαλώνουν συνεχώς. Γι’αυτό η Eurocargo εξοπλίζει το στόλο της με νέα φορτηγά αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας EURO5 και EURO6. Έτσι με αυτές τις επενδύσεις η εταιρεία μπορεί και εξυπηρετεί μεγαλύτερο όγκο εμπορευμάτων και συνεπώς αποκτά νέες συνεργασίες. Όλα τα χρόνια που η εταιρεία εκτελεί διεθνείς και γενικές μεταφορές επενδύει στο στόλο της , αντικαθιστώντας τα παλαιοτέρα οχήματα με νέας τεχνολογίας και φυσικά ενισχύοντας με περισσότερα το στόλο της. Επίσης μεγάλη έμφαση δίνουμε και στα μικρότερα φορτηγά διανομών με απαραίτητο εξοπλισμό την υδραυλική πόρτα. Αυτό γίνεται για να υπάρχει έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτης χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις.